- Norsk/dansk språk

Kanaler
- Mulighet til å velge egne kanaler
- Kan velge mellom å vise logoer eller bare kanaltittel

Programinformasjon
- 7 dagers programinformasjon
- Start/slutt, kommentarer for hvert program
- Viser statusen for hvert program (starter om x timer, går nå, etc.)
- E-post/twitter varsling
- Push-varsling. Varsling om TV-programmer uten å være i TV-Guiden!

Min TV-kveld
- Lagrer TV-programmer du planlegger å se
- Sorteres automatisk etter startdato
- Programmene slettes automatisk når de er ferdige

Nå og neste
- Viser programmer som går nå og det neste programmet for alle kanalene du har valgt
- Viser hvor langt det nåværende programmet har kommet

Søk
- Søking i program
- Mulighet til å velge sortering