Generelle problemløsninger

» Jeg har dansk språk men vil ha norsk (og omvendt)

Du kan velge språket til TV-Guiden i Innstillinger
Åpne Innstillinger - TV-Guide - Språk - Dansk/Norsk

Hvis du opplever at deler av TV-Guiden er på feil språk kan det hjelpe å velge språket du vil ha i TV-Guiden som systemspråk også sette det tilbake igjen.
Eks. Engelsk - Norsk og tilbake til Engelsk igjen

Kontakt

Hvis ingen av løsningene over hjelper med problemet, eller du vil ha en ny funksjon/kanal, kontakt meg her:

Din e-post
(hvis du ønsker svar)

Enhet


Hva gjelder det?


Melding *


1 + 1* = (hjelp)