Generelle problemløsninger

» Push-varslingene kommer aldri frem

1) Sjekk at du er koblet til internett (via WiFi, edge, eller 3G)
2) Sjekk at "Varsling" er på under Innstillinger
3) Sjekk at TV-Guiden er slått på under Innstillinger - Varsling - TV-Guide
4) Åpne TV-Guiden og sjekk at du ikke får "APN-feil" når du starter appen
5) Prøv å lagre opptil 3 forskjellige varsler og se om de kommer frem

Hvis ingenting av det overstående hjelper, ta kontakt under

Kontakt

Hvis ingen av løsningene over hjelper med problemet, eller du vil ha en ny funksjon/kanal, kontakt meg her:

Din e-post
(hvis du ønsker svar)

Enhet


Hva gjelder det?


Melding *


1 + 1* = (hjelp)